Uitsluitingcriteria

 

 

 

 

Onze dienstverlening  

We zijn trots op ons uitgebreide  zorgdiensten.

 • Verzorging en Verpleging
  Bij persoonlijke verzorging behoort hulp bij de ADL( algemene dagelijkse levensverrichting en bij verpleging behoort medicatie toereiken en het verzorgen van wonden, injecteren, zwachtelen, steunkousen aan en uit trekken, blaasspoeling, stoma verzorgen,blaas katheterisatie, toedienen van sondevoeding, inbrengen en verwijderen van neus maagsonde, toedienen zuurstof, CAD inbrengen bij man of vrouw.
 • Nachtzorg/ 24 uur zorg
  De nacht is om te slapen en om tot rust te komen, maar als dat niet meer het geval is vanwege ziekte/Alzheimer dan kan dat heel verwarrend zijn voor de partner en de naaste familieleden. Als de situatie zich voor doet dan kunt u beroep op ons doen en wij zorgen ervoor dat u en uw partner/familieleden een goede nachtrust heeft.
 • Palliatieve terminale zorg (PTZ)
  Wij bieden ook terminale zorg aan de klanten die aan het laatste levensfase zijn gekomen, deze zorg is voor de klant en ook voor de familieleden van de klant voor de emotionele steun.

  De zorg bestaat uit pijn behandelen, ondersteunen bij het afronden van het leven, aandacht voor zingeving en spiritualiteit.


 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Het PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte, beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg en ondersteuning nodig hebben, zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten PGB

 • Pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Pgb- Wlz ( voorheen Pgb AWBZ): voor intensieve zorg die valt onder de Wet Langdurige zorg.
 • Pgb- Jeugdwet: voor zorg die valt onder jeugdwet.
 • Pgb- Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet.


Pgb betaald namelijk de thuiszorg organisatie uit voor de zorg die wordt verleent aan de pgb houder. De pgb houder sluit hiervoor een contract met de organisatie af die de zorg verleent.

Om in aanmerking te komen voor een pgb is er een indicatie nodig voor zorg met, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudhulp of jeugdzorg. per pgb gelden er specifieke voorwaarden zoals:

 • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van ZORG IN NATURA (ZIN)
 • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er zijn verantwoorde zorg mee in te kopen.

ZORG IN NATURA (ZIN)

Zorg in natura contracteer de gemeente of het zorgkantoor, de zorgaanbieders en ondersteuning. 
Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaroverheen, wat wel mogelijk is dat u met de zorgaanbieder afspraken kunt maken over de manier waarop u de zorg en ondersteuning krijgt.

Bij zorg in natura ontvang je hulp van de zorgorganisatie en heb je minder invloed op het tijdstip waarop je geholpen kan worden. De zorg organisatie regelt dat er een zorgverlener bij u thuis komt en de organisatie zorgt ook dat er vervanging komt mocht dat nodig zijn.

Het verschil van PGB en ZIN is dat je bij pgb als klant zelf kan bepalen wie ie aan neemt voor de zorg en zelf de afspraken kan maken met de zorgverlener en op welke tijdstip uw de zorg wil van de dag.

Wilt u meer informatie wat betreft pgb en zin dan kunt u hier op deze link klikken  https://www.pgb.nl/