Uitsluiting Criteria

Sharaida Care vindt het belangrijk dat de klanten zowel de werknemer zich veilig voelt op de werkvloer. Omdat wij de veiligheid waarborgen hebben wij een aantal uitgesloten criteria.

 • Compulsieve drugsgebruikers.

 • Compulsieve alcoholgebruikers. 

• Klanten met ernstige agressie problemen. 

• Klanten die seksueel intimideren.

 • Suïcidaal gedrag vertonen 

• Klanten met psychose. 

• Klanten die onder de wet BOPZ vallen (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen.)

 • Klanten die een gevaar voor anderen zijn en voor de woonomgeving. 

• Klanten die discriminerende uitingen doen.

• Klanten met wegloopgedrag. 

• Klanten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn Ons beleid is erop gericht geen gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen.  Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld: Zweedse band in bed of stoel.

 • Bedhekken omhoog doen. • Gordels in (rol)stoel. 

• Vast tafelblad aan de (rol)stoel. 

• Plank onder de stoel. 

• Deur op slot. 

Wanneer er door één van de werknemers wordt geconstateerd dat een of meer van de hiervoor benoemde gedragingen worden getoond door de cliënten dan wordt er gekeken naar hoe we de klant hierin kunnen begeleiden om de verbeterpunten naar voren te halen. Wanneer er geen verbeteringen worden geconstateerd moet er helaas afscheid genomen worden van de cliënt. Er wordt bij het aannemen van nieuwe cliënten tijdens de intake ook navraag gedaan of cliënten zich schuldig hebben gemaakt aan de hiervoor benoemde gedragingen of waarbij het nodig is om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Deze navraag wordt gedaan bij iedereen die betrokken is bij de zorg van de klant.